پیکرتراشی چیست

نوامبر, 2017 بدون نظر لیپوماتیک

پیکرتراشی در واقع همان لیپوماتیک می باشد.

در روش لیپوماتیک چون به راحتی و زیبایی به بدن مراجعه کنندگان امکان فرمدهی به بافت ها می باشد نام دیگر لیپوماتیک را پیکرتراشی میگویند.

در پیکرتراشی چون چربی های تخلیه شده زنده می باشند امکان تزریق چربی دوباره به دیگر نقاط بدن شخص از جمله تزریق چربی باسن و تزریق چربی سینه و تزریق چربی گونه انجام میشود.

 

این روش بسیار امن بوده و هیچ گونه عوارضی نخواهد داشت.
برچسب ها